ДКЦ VIII София ЕООД

ДКЦ VIII София ЕООД е лечебно заведение за извънболнична , специализирана медицинска помощ. В него работят 28 лекари с висока квалификация. Здравното заведение осъществява своята дейност във взаимодействие и сътрудничество със Столична община, с други лечебни заведения, с РЗОК гр. София, с РЗИ гр. София, с органите на социално осигуряване, както и с други институции, организации и ведомства.

Медицински комплекс Майчин Дом, Варна

Медицински комплекс Майчин дом е собственост на АД “ МЕДИКО ИНВЕСТ“, създадено от група медицински специалисти и бизнесмени. В комплекса работят над 70 души виcш, среден и помощен персонал. Медицинското заведение е разделено на медицински център и стационар. В комплекса се осигурява профилактика, диагностика и лечение на заболявания при жените, наблюдение на бремеността и родилна помощ.

Болница Света Богородица, с.Нареченски бани

Болница Света Богородица е лечебно оздравително заведение, разполагащо със 192 легла. Построена е в съседство с изключително красив парк за отдих, в който с каптаж е осигурена минерална вода от всички извори за питейни нужди. Представлява монолитна четириетажна сграда с две крила, с обособени хотелски, медицински и кухненски блокове, свързани с топли връзки.

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД, Велико Търново

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД в гр. Велико Търново е най-голямото лечебно заведение за болнична помощ на територията на Велико търновска област. Болницата има над 140 годишна история, създадена непосредствено след Руско-турската освободителна война. Разположена е в две бази. С наличната апаратура и кадри осигурява високо квалифицирана и тясно профилирана болнична медицинска помощ.

СБДПЛР “Любимец” ЕООД

СБДПЛР Любимец е болница за долекуване, продължително релечение и рехабилитация. То е единственото специализирано лечебно заведение в област Хасково, на което дейността му е изцяло в областта на физикалната терапия и рехабилитация. Болничната база разполага с апаратура и пособия за провеждане на лечебна физкултура, отговаряща на всички основни направления по медицински стандарт.

Д-р Десислава Платникова – Дентална медицина, Варна

Д-р Десислава Станчева – Платникова е лекар по дентална медицина в гр. Варна. Кабинетът ѝ е модерно оборудван със съвременна апаратура – гаранция за сигурно, качествено и максимално безболезнено лечение. Разполага с уютна приемна, осигуряваща комфорт на пациентите.

Медицински център САНИТА, Враца

Медицински център „САНИТА“ се намира в гр. Враца и разполага с 3 кабинета, 2 манипулационни и ендоскопски кабинет. В Центъра и по домовете ви могат да се извършват манипулации, превръзки, обработка на рани, и други медицински дейности. За общопрактикуващите лекари извън Враца, екипи от Центъра могат да консултират пациенти и по места по предварителен график.