ДИССИ ООД

Фирма ДИССИ ООД е инженерингова фирма. От самото си създаване фирмата ДИСИ се занимава с разработване, проектиране и днедряване на системи за оперативно диспечерското управление на ЖП транспорта и Метрополитена.

Реклама