ЕВРОНЕТ ЕООД | Телекомуникационни, канализационни, водопроводни и газопроводни мрежи

Предметът на дейност на фирма ЕВРОНЕТ се състои в проектиране, изгарждане и поддръжка на всички видове медни и оптични телекомуникационни мрежи, канализационни, водопроводни и газопроводни мрежи и инсталации.

Реклама