Върховен Административен Съд, София

Върховният административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.

logo (6)

Върховният административен съд разглежда жалби и протести срещу актове на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър.

Реклама