Санус 2000 – Медицински център и клиника, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “САНУС 2000” разполага със специализирани терапевтични, хирургични кабинети и кабинет за функционална диагностика, базирани на територията на ВМА – Поликлиника.

logo (7)

Кабинетите са оборудвани с ЕКГ-апарати, ЕКГ-Холтер, ехографи, ехокардиограф, съдов доплер, велоергометър, костен денситометър, ЕМГ-апарат, Електроенцефалограф, компютър – периметър.
Реклама

Геримед – Медицински център, София

Геримед е медицински център, предлагащ следните услуги: акушерство и гинекология, обща гинекология, установяване и проследяване на бременност, ендокринна гинекология, онкогинекология, мамология, ултразвукова диагностика и други.

logo (12)

Високата квалификация и опитът на лекарите, работещи в „Геримед“, съчетани с модерната диагностична апаратура, оправдават съвременните изисквания за високо качество на медицинските услуги и добрата медицинска практика.

Д-р Величка Славова – Акушер-гинеколог, Варна

Д-р Величка Славова е акушер-гинеколог и хомеопат с повече от 30 години практика. Завършила е Медицински Университет Варна с множество специализации в сферите на акушерство и гинекология, хомеопатия и класическа хомеопатия, АГ ендокринологи, детско-юношеска гинекологи, проблеми на репродуктивната гинекологи и диагностицирането.

МЕД – РАЛ – Акушеро-гинекологичен център, София

Медицински център МЕД – РАЛ е регистриран през 1996 година. Правоприемник е на център за съвременна акушеро – гинекологична помощ и представлява едно от първите изцяло частни здравни заведения в столицата.Основната цел на медицинския център от създаването му до момента е да предоставя възможно най-съвременни и модерни диагностични методи на изследване, приложени максимално бързо, така че пациентките да не губят излишно време.