АЛЕКС-1 ООД – Машиностроене и машинни части, Русе

АЛЕКС-1 ООД е дружество олицетворяващо 20-годишни традиции в областа на общото машиностроене. Неговата продукция намира реализация не само в България, но и в обединена Европа.  Дружеството е специализирано в следните видове производство: широка гама от стандартни и подвижни гумено-лентови транспортьори, използвани за превоз на материали в различни области, като циментовата промишленост и др.

Реклама