СЪНИМЕД – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

АГППМП Сънимед ООД е здравно заведение за оказване на първична, извънболнична медицинска помощ, което има на свое разположени съвременна, модерна и богата апаратура за качествени изследвания и цялостни прегледи, гарантираща назначаването на най – подходящото лечение.

logo (1).jpg

Реклама

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – СЪНИМЕД

АГППМП Сънимед ООД е здравно заведение за оказване на първична, извънболнична медицинска помощ, което има на свое разположени съвременна, модерна и богата апаратура за качествени изследвания и цялостни прегледи, гарантираща назначаването на най – подходящото лечение.

logo (1)

За оптималното удобство на пациентите работи и дежурен кабинет, който е на Ваше разположение седем дни в седмицата, денонощно.