Лекс Груп АД – Аспиратори, кухненски уреди и мивки

Благодарение на своята успешна политика и собствено ноу хау, днес Leks Group е утвърдена международна компания с 25-годишна история и тясна специализация във вноса и реализацията на аспиратори, кухненски уреди за вграждане и мивки.

logo

Реклама

Лекс Груп АД – Аспиратори, кухненски уреди и мивки

Фирма Leks Group развива корпоративната си дейност, залагайки на устойчив, успешен и динамичен бизнес, основан както на уважението към традициите, така и на постоянната амбиция за себеусъвършенстване.

Компанията съхранява спечеленото доверие, следвайки неизменната фирмена философия за новаторско, компетентно и надеждно удовлетворяване на специфичните потребности на своите клиенти и партньори.