Институт по индустриални отношения и мениджмънт „Оком“

Институтът е създаден през 1990 г. в отговор на възникващите нови потребности и предизвикателства, свързани с преобразуването на индустриалните отношения и овладяване на мениджмънта в съответствие с пазарните принципи и световните достижения.

ukt

Реклама

Институт по индустриални отношения и мениджмънт „Оком“

Институтът е създаден през 1990 г. в отговор на възникващите нови потребности и предизвикателства, свързани с преобразуването на индустриалните отношения и овладяване на мениджмънта в съответствие с пазарните принципи и световните достижения.

 logo
ИИОМ „ОКОМ“ е един от първите центрове за професионално обучение, който въвежда дистанционната форма на обучение с цел да удовлетвори нуждите на пазара.

Институт по индустриални отношения и мениджмънт „Оком“

ИИОМ „ОКОМ“ е един от първите центрове за професионално обучение, който въвежда дистанционната форма на обучение с цел да удовлетвори нуждите на пазара.

logo (21)

Институтът е създаден през 1990 г. в отговор на възникващите нови потребности и предизвикателства, свързани с преобразуването на индустриалните отношения и овладяване на мениджмънта в съответствие с пазарните принципи и световните достижения.

TPA Horwath – Консултантски услуги, София

Работата им се характеризира с най-високо качество, постоянно усъвършенстване на тяхното ноу-хау, специално внимание към нуждите на клиенти си.

 logo (7) .
TPA Horwath е една от водещите консултантски компании в областта на данъците и одита в Централна и Югоизточна Европа. TPA Horwath Group има офиси в единадесет страни: Албания, Австрия, България, Хърватия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Чехия и Унгария и около 1000 служители.

Вилет АД – Бизнес и управленско консултиране, София

Фирма Вилет АД се занимава с бизнес консултиране по въпроси, свързани със стопанско-финансовата, икономическата и финансовата дейност, стратегическо планиране и оптимизация на общото функциониране на компанията.

Както и въвеждане и развитието на бизнеса, изследването и прогнозирането на пазарите и търсенето, движението на цените и др.

Вилет АД – Бизнес и управленско консултиране, София

Фирма Вилет АД се занимава с бизнес консултиране по въпроси, свързани със стопанско-финансовата, икономическата и финансовата дейност, стратегическо планиране, оптимизация на общото функциониране на компанията.

Както и въвеждане и развитието на бизнеса, изследването и прогнозирането на пазарите и търсенето, движението на цените и др. Този вид дейност е една от най-бързо развиващите се професионални области в икономиката и представлява ключов сектор за икономическа промяна, насочена към икономиката на обслужването и знанието.