Експлозивпрогрес – ГТМ ЕООД | Пробивно-взривни работи – София

В дружеството работят висококвалифицирани специалисти, сред които двама проектанти на взривни работи първа степен и двама проектанти на взривни работи втора степен.

logo (11)

Експлозивпрогрес – ГТМ е колективен член на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия (НТД по МДГМ).

Реклама

Експлозивпрогрес – ГТМ ЕООД | Пробивно-взривни работи – София

В дружеството работят висококвалифицирани специалисти, сред които двама проектанти на взривни работи първа степен и двама проектанти на взривни работи втора степен.

logo (8)

Експлозивпрогрес – ГТМ е колективен член на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия (НТД по МДГМ).

Експлозивпрогрес – ГТМ ЕООД | Пробивно-взривни работи – София

В дружеството работят висококвалифицирани специалисти, сред които двама проектанти на взривни работи първа степен и двама проектанти на взривни работи втора степен.

logo (7)

Експлозивпрогрес – ГТМ е колективен член на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия (НТД по МДГМ).

Експлозивпрогрес – ГТМ ЕООД | Пробивно-взривни работи – София

В дружеството работят висококвалифицирани специалисти, сред които двама проектанти на взривни работи първа степен и двама проектанти на взривни работи втора степен.

logo (5)

Експлозивпрогрес – ГТМ е колективен член на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия (НТД по МДГМ).

Експлозивпрогрес – ГТМ ЕООД | Пробивно-взривни работи – София

В дружеството работят висококвалифицирани специалисти, сред които двама проектанти на взривни работи първа степен и двама проектанти на взривни работи втора степен.

logo (5)

Експлозивпрогрес – ГТМ е колективен член на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия (НТД по МДГМ).

Експлозивпрогрес – ГТМ ЕООД | Пробивно-взривни работи – София

В дружеството работят висококвалифицирани специалисти, сред които двама проектанти на взривни работи първа степен и двама проектанти на взривни работи втора степен.

logo (9)

Експлозивпрогрес – ГТМ е колективен член на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия (НТД по МДГМ).