„ГАЛИКА Клон“ АД

Активността на фирмата на българския пазар се простира предимно в областта на провеждане на технически и технологични консултации, продажба и въвеждане в експлоатация на инструментални и металообработващи машини и технологии, както и съпътстващите ги резервни части, гаранционен, извънгаранционен сервиз и обучение.

logo (2)

Основен дял в тази насока заема изключителното представителство на редица световнопризнати производители от Западна Европа.

Реклама

„ГАЛИКА Клон“ АД

Активността на фирмата на българския пазар се простира предимно в областта на провеждане на технически и технологични консултации, продажба и въвеждане в експлоатация на инструментални и металообработващи машини и технологии, както и съпътстващите ги резервни части, гаранционен, извънгаранционен сервиз и обучение.

 logo (9)
Основен дял в тази насока заема изключителното представителство на редица световнопризнати производители от Западна Европа. Това позволява решаването на производствените задачи на клиента до нивото на най-високите световни стандарти.