Геокад 93 – Геодезия и проектиране, София

От 1995 г. ГЕОКАД-93 започва да извършва заснемане на парцели с цел проектиране, проекти за вертикално планиране, трасиране на парцели и сгради и други.

logo (5)

От 2004 г. до днес фирмата е изработила над 29 000 подобни обекта.
Реклама

Ландинвест ЕООД – Геодезия

„Ландинвест“ ЕООД предлага геодезически дейности в инвестиционното проектиране и строителството, устройственото планиране, геодезически основи, нивелация, дейности по кадастъра и регистрацията.

 logo_vmdFB6h.jpg
С квалифицирания си набор от опитни специалисти, изготвя качествени оценки на недвижими имоти, машини, съоръжения и цели предприятия, както и дейности по развитие на система за управления на имот и имоти на различни територии в България и самото им управление.

ГЕОДЕТ ООД – Геодезия, София

„ГЕОДЕТ” ООД с управители инж. Огнян Ангелков и Оля Ангелкова е създадена през 2005 г. като приемник на дейността на „ГЕОДЕТ-1” ЕТ.

logo (15)

Основна дейност на дружеството е извършването на всички видове геодезически работи.