ГПЧЕ Никола Йонков Вапцаров, Шумен

ГПЧЕ „Никола Й . Вапцаров” е пряк продължител на традициите на Шуменското класно мъжко училище, Педагогическото мъжко училище, Шуменската държавна мъжка гимназия „Васил Друмев”, Втора политехническа гимназия „Никола Вапцаров”, ЕСПУ и СОУ „Никола Вапцаров”.

logo (13).jpg

Реклама

ГПЧЕ Никола Йонков Вапцаров, Шумен

ГПЧЕ „Никола Й . Вапцаров” е пряк продължител на традициите на Шуменското класно мъжко училище, Педагогическото мъжко училище, Шуменската държавна мъжка гимназия „Васил Друмев”, Втора политехническа гимназия „Никола Вапцаров”, ЕСПУ и СОУ „Никола Вапцаров”.

 

logo (17).jpg

ГПЧЕ Никола Йонков Вапцаров, Шумен

 ГПЧЕ „Никола Й . Вапцаров” е пряк продължител на традициите на Шуменското класно мъжко училище, Педагогическото мъжко училище, Шуменската държавна мъжка гимназия „Васил Друмев”, Втора политехническа гимназия „Никола Вапцаров”, ЕСПУ и СОУ „Никола Вапцаров”.
1
Особено събитие в културно-просветния живот на Шумен било издигането на класното училище през 1849г. Шуменци успяват да привлекат за учители високо образовани, интелигентни хора, готови да жертват всичко за народа си. Такива

ГПЧЕ Никола Йонков Вапцаров, Шумен

ГПЧЕ „Никола Й . Вапцаров” е пряк продължител на традициите на Шуменското класно мъжко училище, Педагогическото мъжко училище, Шуменската държавна мъжка гимназия „Васил Друмев”, Втора политехническа гимназия „Никола Вапцаров”, ЕСПУ и СОУ „Никола Вапцаров”.

 logo (8)