Еклиптиктранс ЕООД – транспортни услуги, гр.Ботевград

Фирма Еклиптиктранс ЕООД е основана през 2015 година с основна дейност в областта на транспортните услуги. 122

Въпреки кратката си история, благодарение на доброто си управленние и точни и ясни цели фирмата е достигнала висок растеж и претърпяла много добро развитие.

Реклама

Еклиптиктранс ЕООД – транспортни услуги, гр.Ботевград

Фирма Еклиптиктранс ЕООД е основана през 2015 година с основна дейност в областта натранспортните услуги.122

Въпреки кратката си история, благодарение на доброто си управленние и точни и ясни цели фирмата е достигнала висок растеж и претърпяла много добро развитие.

Печатница Перфекта Принт, Ботевград

Фирма Перфекта Принт EООД е създаена през 2006 година с целта да бъде благонадежден партньор на клиентите си в стремежа им да предлагат продукция, адекватна на съвременния български и европейски пазар.

По пътя към тази цел най-важното средство е ангажиментът компетентно да удовлетворяваме потребностите на клиента в дух на приятелство и сътрудничество.