Детска градина Малкият принц, Пловдив

Детска градина „Малкият принц“ е една от най-голeмите по капацитет и площ детска градина в централната градска част.

logo_eDdNJ42

Тя е официално открита на 31.03.1986 г. и като интериор и екстериор има интересно архитектурно решение.

Реклама

Детска градина Малкият принц, Пловдив

Основна ценност в дейността на детското заведение са децата и усилията на всички служители са насочени към ориентирането им в общочовешките ценности, които имат личностен смисъл в живота им, към съхраняване и насърчаване на детската самоизява и индивидуалност и към формиране на богата култура чрез системата от дейности в детската градина.

logo_eDdNJ42.jpg

Детска градина Малкият принц, Пловдив

Основна ценност в дейността на детското заведение са децата и усилията на всички служители са насочени към ориентирането им в общочовешките ценности, които имат личностен смисъл в живота им, към съхраняване и насърчаване на детската самоизява и индивидуалност и към формиране на богата култура чрез системата от дейности в детската градина.

 logo_eDdNJ42
Във взаимоотношенията с родителите се прилагат съвременни пазарни механизми на търсене и предлагане. В резултат на това се организират различни видове допълнителни педагогически дейности, чрез избора на които децата развиват своите заложби, интереси, таланти, култура и здраво тяло.

Детска градина Малкият принц, Пловдив

Основна ценност в дейността на детското заведение са децата и усилията на всички служители са насочени към ориентирането им в общочовешките ценности, които имат личностен смисъл в живота им, към съхраняване и насърчаване на детската самоизява и индивидуалност и към формиране на богата култура чрез системата от дейности в детската градина.

 logo_eDdNJ42

Детска градина Малкият принц, Пловдив

Детска градина „Малкият принц“ е една от най-голeмите по капацитет и площ детска градина в централната градска част.

logo_eDdNJ42

Детското заведение е с капацитет 240 деца и 35 души персонал. Педагогическите кадри са висококвалифицирани и доказват професионалното си равнище вече 30 години.

Детска градина Малкият принц, Пловдив

Детска градина „Малкият принц“ е една от най-голeмите по капацитет и площ детска градина в централната градска част.
logo_eDdNJ42

Притежава 4 отделни блока, свързани с топли коридори и самостоятелни плувен басейн, физкултурен салон, кабинет „Малки откриватели“, кабинет по БДП, кабинет по музика, фитнес зала за големи, стая за семейството, фоайета към групите и др.