Детска кухня Ян Бибиян

Детска кухня Ян Бибиян обслужва територията на София,Пловдив, Ст.Загора, Нова Загора, Ямбол, Сливница, Ел.Пелин, Нови Искър, с.Алдомировци, Драгоман.

logo6

Реклама

Детска кухня Ян Бибиян

Детска кухня Ян Бибиян обслужва територията на София, Пловдив, Ст.Загора, Нова Загора, Ямбол, Сливница, Ел.Пелин, Нови Искър, с.Алдомировци и Драгоман. Тя е изградена съгласно всички Европейски изисквания и норми на Агенцията по храните.

logo (3)

На тях се довериха: община Сливница- социален патронаж, OУ „Иван Вазов“ с.Алдомировци, община Драгоман – социални дейноси, община Костиндрод- социални дейности, община Кр.село-София и др.

Детска кухня Ян Бибиян

Детска кухня Ян Бибиян обслужва територията на София, Пловдив, Ст.Загора, Нова Загора, Ямбол, Сливница, Ел.Пелин, Нови Искър, с.Алдомировци и Драгоман. Тя е изградена съгласно всички Европейски изисквания и норми на Агенцията по храните.

logo (3)

На тях се довериха: община Сливница- социален патронаж, OУ „Иван Вазов“ с.Алдомировци, община Драгоман – социални дейноси, община Костиндрод- социални дейности, община Кр.село-София и др.