Детска градина Звездица Зорница, Бургас

Обединено детско заведение №2 „Звездица Зорница“ е методичен център на издателство „Изкуства“.

logo (12)

В групите на детската градина се работи с помагалата на програмни системи „Аз съм в детска градина“ и „Аз ще бъда ученик“.
Реклама

Детска градина Звездица Зорница, Бургас

Обединено детско заведение №2 „Звездица Зорница“ е методичен център на издателство „Изкуства“.

logo (7)

В групите на детската градина се работи с помагалата на програмни системи „Аз съм в детска градина“ и „Аз ще бъда ученик“.

Детска градина Звездица Зорница, Бургас

Обединено детско заведение №2 „Звездица Зорница“ е методичен център на издателство „Изкуства“.

logo (13)

В групите на детската градина се работи с помагалата на програмни системи „Аз съм в детска градина“ и „Аз ще бъда ученик“.

Детска градина Звездица Зорница, Бургас

Обединено детско заведение №2 „Звездица Зорница“ е методичен център на издателство „Изкуства“.

logo (6)

В групите на детската градина се работи с помагалата на програмни системи „Аз съм в детска градина“ и „Аз ще бъда ученик“.

Детска градина Звездица Зорница, Бургас

Обединено детско заведение №2 „Звездица Зорница“ е методичен център на издателство „Изкуства“.

logo (2)

В групите на детската градина се работи с помагалата на програмни системи „Аз съм в детска градина“ и „Аз ще бъда ученик“.