Детски танцов ансамбъл Звездички, Бургас

Детски танцов ансамбъл „Звездички“ е създаден през 1969г към ОУ „Свети Климент Охридски“ , което е най старото училище на Бургас. В момента в ансамбъла участват около 40 деца от 9 до 12 годишна възраст.

logo (5)

Те разучават танци от различни области на страната, като по-голям дял имат танците от региона на гр. Бургас. Концертната дейност на ансамбъла е богата с учaстия в ежегодните общински и регионални прегледи.

Реклама

Детски танцов ансамбъл Звездички, Бургас

Детски танцов ансамбъл „Звездички“ е създаден през 1969г към ОУ „Свети Климент Охридски“ , което е най старото училище на Бургас. В момента в ансамбъла участват около 40 деца от 9 до 12 годишна възраст.

logo (10)

Те разучават танци от различни области на страната, като по-голям дял имат танците от региона на гр. Бургас. Концертната дейност на ансамбъла е богата с учaстия в ежегодните общински и регионални прегледи.

Детски танцов ансамбъл Звездички, Бургас

Детски танцов ансамбъл „Звездички“ е създаден през 1969г към ОУ „Свети Климент Охридски“ , което е най старото училище на Бургас. В момента в ансамбъла участват около 40 деца от 9 до 12 годишна възраст.

logo (1)

Те разучават танци от различни области на страната, като по-голям дял имат танците от региона на гр. Бургас. Концертната дейност на ансамбъла е богата с учaстия в ежегодните общински и регионални прегледи.

Детски танцов ансамбъл Звездички, Бургас

Детски танцов ансамбъл „Звездички“ е създаден през 1969г към ОУ „Свети Климент Охридски“ , което е най старото училище на Бургас. В момента в ансамбъла участват около 40 деца от 9 до 12 годишна възраст.

logo (6)

Те разучават танци от различни области на страната, като по-голям дял имат танците от региона на гр. Бургас. Концертната дейност на ансамбъла е богата с учaстия в ежегодните общински и регионални прегледи.