Медицински център Света Анна 1 и 2 – Стара Загора

Центърът работи по договор с РЗОК и здравноосигурителни фондове.

logo (2)
МЦ Света Анна разполага с апаратура и квалифицирани специалисти.
Реклама

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория ХИСТО-2000, Пловдив

СМДЛ Христо-2000 извършва изследвания и диагностика в областта на хистологията и цитологията. Тяхната лаборатория разполага със специализирана апаратура и утвърдени специалисти в областта на общата и клинична патология и хистология.