ДИМЕко – Производство на картонени стелажи, София

Фирмата е специализирана в разработване и производство на картонени стелажи и опаковки.

logo (3).jpg

ДИМЕко – Производство на картонени стелажи, София

Те са специализирани в разработване и производство на картонени стелажи и опаковки.

bng

ДИМЕко – Производство на картонени стелажи, София

Фирмата е специализирана в разработване и производство на картонени стелажи и опаковки. Тя може да произведе картонен стелаж за всеки един продукт независимо от неговите технически характеристики.

logo (19)

 

Има изцяло затворен цикъл на производство, технически отдел, customer service и търговски отдел, които се намират в една производствена сграда.

ДИМЕко – Производство на картонени стелажи, София

Фирмата е специализирана в разработване и производство на картонени стелажи и опаковки. Тя може да произведе картонен стелаж за всеки един продукт независимо от неговите технически характеристики.

logo (6)

Има изцяло затворен цикъл на производство, технически отдел, customer service и търговски отдел, които се намират в една производствена сграда.