Джи eнд Ви ЕООД – Вода и безалкохолни напитки, София

През 1997 год. фирмата става една от първите компании в България, лицензирана за производство и бутилиране на вода с ниска минерализация.

logo (9)

Балансираният състав на минерали и соли се постига чрез използването на модерни технологии, включващи обратна осмоза и обогатяване с озон.

Реклама

Джи eнд Ви ЕООД – Вода и безалкохолни напитки, София

През 1997 год. фирмата става една от първите компании в България, лицензирана за производство и бутилиране на вода с ниска минерализация.

logo (5).jpg

Балансираният състав на минерали и соли се постига чрез използването на модерни технологии, включващи обратна осмоза и обогатяване с озон.

Джи eнд Ви ЕООД – Вода и безалкохолни напитки, София

През 1997 год. фирмата става една от първите компании в България, лицензирана за производство и бутилиране на вода с ниска минерализация.

logo (30)

Балансираният състав на минерали и соли се постига чрез използването на модерни технологии, включващи обратна осмоза и обогатяване с озон.

Джи eнд Ви ЕООД – Вода и безалкохолни напитки, София

“Джи енд Ви“ ЕООД e еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено през 1995 година, със седалище град София.

logo (11)

Основната икономическа дейност на фирмата е насочена в областта на производство, бутилиране и дистрибуция на вода и безалкохолни напитки.

Джи eнд Ви ЕООД – Вода и безалкохолни напитки, София

“Джи енд Ви“ ЕООД e еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено през 1995 година, със седалище град София.

logo (2).jpg

Основната икономическа дейност на фирмата е насочена в областта на производство, бутилиране и дистрибуция на вода и безалкохолни напитки.