Доверие Капитал АД – Търговска дейност, София

Фирмата е дъщерна на Доверие обединен холдинг АД и е основният акционер в Медика АД.

logo (12)

Фирмата се занимава с вътрешна и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, организиране и експлоатация на търговски предприятия, управленска и маркетингова дейност.

Реклама