ГЕОТЕХ ГРУП – Инженеринг и доставка на материали, София

Фирма ГЕОТЕХ ГРУП е водеща в инженеринга и доставката на материали за решения на проблеми, свързани с масивни скални свличания, срутища и падащи камън, корекция на реки, изграждането на депа за отпадъци, както и рекултивацията на сметища.

Укрепването на свлачища, осигуряване на защита от лавини, укрепителни мероприятия при скални и почвени откоси и пътно строителство.

Реклама