Център за професионално обучение Лина

Центъра подготвя кадри по 10 професии, и част от професии, съобразявайки се с европейските стандарти в отделните сфери на дейност.

logo (7)

Курсистите са от средата на безработните, ТЪРСЕЩИ и нуждаещи се от НОВА преквалификация, както и на младите, търсещи професионалната си реализация.
Реклама

Център за професионално обучение Лина

Центъра подготвя кадри по 10 професии, и част от професии, съобразявайки се с европейските стандарти в отделните сфери на дейност.

logo (8)

Курсистите са от средата на безработните, ТЪРСЕЩИ и нуждаещи се от НОВА преквалификация, както и на младите, търсещи професионалната си реализация.

Център за професионално обучение Лина

Центъра подготвя кадри по 10 професии, и част от професии, съобразявайки се с европейските стандарти в отделните сфери на дейност.

logo (3)

Курсистите са от средата на безработните, ТЪРСЕЩИ и нуждаещи се от НОВА преквалификация, както и на младите, търсещи професионалната си реализация.