ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ ВИДИН АД

Пристанище ДДФ Бъдин се намира в гр. Видин и е създадено на 1 март 1963г. с Указ на Министерският съвет като държавно предприятие под  наименованието Дунавски Драгажен Флот със седалище в гр.Русе и предмет на дейност – производство и добив на инертни материали от река Дунав.

Днес в дружеството работят 59 души. Пристанището е разположено на брега на река Дунав в Южната промишлена зона на град Видин и заема площ от 42 дка.

Реклама