Промекс – Производство на тръби и профили, София

„Промекс“ е българска компания създадена през 1990г.

logo (11)

Предлагат на вътрешния и международния пазар висококачествени и професионално изработени изделия за нуждите на индустрията и селското стопанство.
Реклама