СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД, Велико Търново

Лечебно заведение СББАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД е разкрито през1946 година като околийски противотуберкулозен диспансер без легла, с един лекар, една медицинска сестра и един медицински фелдшер.

Стационарно болните от туберкулоза се лекуват в гръдно отделение на околийската болница на град Велико Търново. До 1953 година следва разширение на материалната база, постепенно разкриване на специализирани кабинети по извънбелодробна и детска туберкулоза.

Реклама

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД, Велико Търново

Лечебното заведение е разкрито през1946 година като околийски противотуберкулозен диспансер без легла, с един лекар, една медицинска сестра и един медицински фелдшер.

Стационарно болните от туберкулоза се лекуват в гръдно отделение на околийската болница на град Велико Търново. До 1953 година следва разширение на материалната база, постепенно разкриване на специализирани кабинети по извънбелодробна и детска туберкулоза.