ЕЛСТОРМ ЕООД – Електрически инсталации, Кюстендил

ЕЛСТРОМ ООД се занимава с изработване, доставка, изграждане и ремонт на въздушни и кабелни електропроводи (високо, средно и ниско напрежение), електрически подстанции и централи, трафопостове с кабелно и въздушно захранване и др., на територията на България, Македония и Косово.

logo (10)
Фирмата разполага с цех за производство и ремонт на силови трансформатори и други ел. машини и апарати.
Реклама