НИКИКА-90 ООД – Производство на електрически табла, Бургас

“НИКИКА-90” ООД е създадена от висококвалифицирани специалисти с цел изграждане на мощна и независима компания, която, чрез своята модерна и отлично оборудвана материална база, да осъществява производството на електрически табла и комплектни комутационни устройства за напрежение до 1000 V.logo_P9hT92Z

Реклама

Елпром-ЕТ АД – Производство на електросъоръжения, Добрич

„Елпром-ЕТ“ АД е фирма с дългогодишни традиции в проектирането и производството на електросъоръжения в един от основните отрасли на националната индустрия – Електротехника.

logo (25).jpg

Предприятието е със солидна производствена биография – създадено е през 1967 г. а от 1999г. е регистрирано от инж.Нигохос Хубесерян, като частно акционерно дружество.

Елпром-ЕТ АД – Производство на електросъоръжения, Добрич

„Елпром-ЕТ“ АД е фирма с дългогодишни традиции в проектирането и производството на електросъоръжения в един от основните отрасли на националната индустрия – Електротехника.

logo (3)

Предприятието е със солидна производствена биография – създадено е през 1967 г. а от 1999г. е регистрирано от инж.Нигохос Хубесерян, като частно акционерно дружество.

БУЛ-МАРК ООД – Електроенергийни обекти, Варна

„БУЛ-МАРК“ООД е утвърден изпълнител в областта на изграждането, ремонта, реконструкцията и модернизацията на електроенергийни обекти на сгради и съоръжения с промишлено, социално и битово предназначение. Фирмата разполага с постоянен екип компетентни и високо квалифицирани, ръководни и изпълнителни кадри, с богат производствен опит.
Фирмата извършва електроинженеринг на ветрогенератори. Произвежда електроразпределителни устройства – електрически табла и КТП.