СД „Гарант – Експрес 90 – Ремонт на ел. двигатели, Радомир

СД „Гарант – Експрес 90” е създадена през 1990 г. с остовна дейност – ремонт и пренавиване на асинхронни и постояннотокови ел. двигатели.

hgh

Реклама

АСЛ Машгруп – Производство на машини и съоръжения, Перник

“АСЛ Машгруп” е семейна фирма, създадена през 2005 година с основна дейност производство на машини и съоръжения, инструментално и нестандартно оборудване, резервни части, както и окончателно завършени и готови за монтаж възли.

logo (2)

Продукцията на дружеството е насочена главно към Европейския пазар в страни като Франция, Австрия, Италия и Англия.

АСЛ Машгруп – Производство на машини и съоръжения, Перник

“АСЛ Машгруп” е семейна фирма, създадена през 2005 година с основна дейност производство на машини и съоръжения, инструментално и нестандартно оборудване, резервни части, както и окончателно завършени и готови за монтаж възли.

 

logo (2)
Продукцията на дружеството е насочена главно към Европейския пазар в страни като Франция, Австрия, Италия и Англия.

АСЛ Машгруп – Производство на машини и съоръжения, Перник

“АСЛ Машгруп” е с основна дейност производство на машини и съоръжения, инструментално и нестандартно оборудване, резервни части, както и окончателно завършени и готови за монтаж възли.

logo (8)

Продукцията на дружеството е насочена главно към Европейския пазар в страни като Франция, Австрия, Италия и Англия.

СД „Гарант – Експрес 90 – Ремонт на ел. двигатели, Радомир

СД „Гарант – Експрес 90” е създадена през 1990 г. с остовна дейност – ремонт и пренавиване на асинхронни и постояннотокови ел. двигатели.

logo (14)

При тях работят двадесет квалифицирани бобиньори и монтьори.

АСЛ Машгруп – Производство на машини и съоръжения, Перник

“АСЛ Машгруп” е с основна дейност производство на машини и съоръжения, инструментално и нестандартно оборудване, резервни части, както и окончателно завършени и готови за монтаж възли.

logo (4)

Продукцията на дружеството е насочена главно към Европейския пазар в страни като Франция, Австрия, Италия и Англия.

АСЛ Машгруп – Производство на машини и съоръжения, Перник

“АСЛ Машгруп” е семейна фирма, създадена през 2005 година с основна дейност производство на машини и съоръжения, инструментално и нестандартно оборудване, резервни части, както и окончателно завършени и готови за монтаж възли.

logo (17)

Продукцията на дружеството е насочена главно към Европейския пазар в страни като Франция, Австрия, Италия и Англия.