ЕТ Светослав Илчовски – Производство и търговия със селскостопанска продукция

Фирма ET Светослав Илчовски е с основна дейност, насочена в областта на земеделието.

logo (10)

Произвежда зърнени, маслодайни и технически култури. Базата се намира в град Кнежа.