Делевски Ел ЕООД – Електрически мрежи, Пловдив

„Делевски Ел“ ЕООД е с предмет на дейност проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи ниско и средно напрежение.

 logo_FH3nYby.jpg
Реклама