Фирма ЕТ Александър Ковачев | Печатница, издателство и реклама – Силистра

Фирма ЕТ Александър Ковачев започва като копирен център и е водеща в града. След няколко години тя насочва развитието си изцяло към полиграфическите услуги, закупува първата си печатна машина Dominant 714 в комплект с книговезки нож и започва производство на акциденция, книги, плакати и др.

Скоро повишените изисквания на пазара налагат разширяване на възможностите и дооборудване с нужната техника за висококачествен офсетов печат.

Реклама