Прима Виста – П ООД – Изкопни работи, Варна

Услуги,изкопни работи,разрушаване на сгради,строително-монтажни дейности,
добив и транспорт на суровини за циментово производство.

Eco background.

 

Реклама