Народно читалище Цанко Церовски 1946, София

В добре поддържаните и уютни учебни и балетни зали има отлична възможност за занимания и развитие на дарбите във всички области на изкуството.

logo (5)

Реклама

СОУ Св. Св. Кирил и Методий, Бургас

Отличителни белези на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Бургас са високо квалифициран преподавателски състав, богатството на идеи и дейности, които да направят ученето увличащ и интригуващ процес, добрия дух на взаимно уважение и партньорство с ефективна грижа за възможно най-добрата образованост на учениците и за разгръщането на личностния им и творчески потенциал.

logo (8).jpg

Народно читалище Цанко Церовски 1946, София

В добре поддържаните и уютни учебни и балетни зали има отлична възможност за занимания и развитие на дарбите във всички области на изкуството.

logo (10)

СОУ Св. Св. Кирил и Методий, Бургас

Отличителни белези на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Бургас са високо квалифициран преподавателски състав, богатството на идеи и дейности, които да направят ученето увличащ и интригуващ процес, добрия дух на взаимно уважение и партньорство с ефективна грижа за възможно най-добрата образованост на учениците и за разгръщането на личностния им и творчески потенциал.

logo (21)

Народно читалище Цанко Церовски 1946, София

В добре поддържаните и уютни учебни и балетни зали има отлична възможност за занимания и развитие на дарбите във всички области на изкуството.

 logo (11)

Народно читалище Цанко Церовски 1946, София

В добре поддържаните и уютни учебни и балетни зали има отлична възможност за занимания и развитие на дарбите във всички области на изкуството.

 logo (2)
 Читалищната библиотека разполага с богата художествена и ценна справочна литература, специализирани издания и периодичен печат.

СОУ Св. Св. Кирил и Методий, Бургас

Отличителни белези на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Бургас са високо квалифициран преподавателски състав, богатството на идеи и дейности, които да направят ученето увличащ и интригуващ процес, добрия дух на взаимно уважение и партньорство с ефективна грижа за възможно най-добрата образованост на учениците и за разгръщането на личностния им и творчески потенциал.

 logo (6)
 Стремежът им е да работят в училище Училище на бъдещето.

Обединено Детско Заведение № 67 Мечо Пух – София

Детското заведение е със собствен облик. Предлага качествено предучилищно обучение и възпитание, подготовка на децата за училище, основани на оптимално-резултативна организация на работа.

logo

Осигурява много добра материално-културна среда и здравословни условия на възпитание, обучение и труд.

Народно читалище Цанко Церовски 1946, София

В добре поддържаните и уютни учебни и балетни зали има отлична възможност за занимания и развитие на дарбите във всички области на изкуството.

logo (9)

 

Читалищната библиотека разполага с богата художествена и ценна справочна литература, специализирани издания и периодичен печат.

Обединено Детско Заведение № 67 Мечо Пух – София

Детското заведение е със собствен облик. Предлага качествено предучилищно обучение и възпитание, подготовка на децата за училище, основани на оптимално-резултативна организация на работа.

logo (18)

Осигурява много добра материално-културна среда и здравословни условия на възпитание, обучение и труд.