ИЗОМАКС БАЙЧЕВ – Хидроизолации, София

Хидроизолационните материали ИЗОМАКС са оригинална разработка, регистрирана в Патентното ведомство.

logo (1).jpg

Техническа експертиза на Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура, строителство и геодезия, установи дълготрайност и запазване на качествата на хидроизолациите с продукти „ИЗОМАКС“ над 10 години, при реални експлоатационни условия.

Реклама

ИЗОМАКС БАЙЧЕВ – Хидроизолации, София

Хидроизолационните материали от фирма ИЗОМАКС са оригинална разработка, регистрирана в Патентното ведомство.

Техническа експертиза на Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура, строителство и геодезия, установи дълготрайност и запазване на качествата на хидроизолациите с продукти фирмата над 10 години, при реални експлоатационни условия.

ИЗОМАКС БАЙЧЕВ – Хидроизолации, София

Хидроизолационните материали на фирма ИЗОМАКС са оригинална разработка, регистрирана в Патентното ведомство.

Техническа експертиза на Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура, строителство и геодезия, установи дълготрайност и запазване на качествата на хидроизолациите с продукти ИЗОМАКС над 10 години, при реални експлоатационни условия.