Стеран ООД – Инженерингова и търговска дейност, София

Създадена през 1991г., фирма СТЕРАН ООД развива инженерингова и търговска дейност.

logo (1)
Реклама

НВГ ГРУП ЕООД – Недвижими имоти

Основните дейности, които НВГ ГРУП ЕООД извършва, са: проектиране, банково, административно, жилищно, промишлено, високо и ниско строителство.

logo

Стеран ООД – Инженерингова и търговска дейност, София

Създадена през 1991г., фирма СТЕРАН ООД развива инженерингова и търговска дейност.

logo (14)

Стеран ООД – Инженерингова и търговска дейност, София

Създадена през 1991г., фирма СТЕРАН ООД развива инженерингова и търговска дейност.

logo

Ривал – Инженеринг – Михайлов и Сие СД | Архитектура, проектиране – Русе

Строителна фирма Ривал – Инженеринг Михайлов и С-ие е основана през 1991 г. със статут на събирателно дружество.

logo (2)

Фирма Ривал – Инженеринг е специализирана в строително-ремонтните услуги и проектантската дейност.

Ривал – Инженеринг – Михайлов и Сие СД | Архитектура, проектиране – Русе

Строителна фирма Ривал – Инженеринг Михайлов и С-ие е основана през 1991 г. със статут на събирателно дружество.

logo (10)

 

Фирма Ривал – Инженеринг е специализирана в строително-ремонтните услуги и проектантската дейност.

Унимекс С ООД – Пътно строителство, София

Пътностроителна компания “УНИМЕКС-С” ООД е създадена през 1996 г. със 100% частен капитал.

logo (12)

Нейният предмет на дейност е проектиране, строителство, ремонт и инженерингова дейност в областта на ниското строителство, като дружество с ограничена отговорност и редовен член на Камарата на строителите в България от 29.06.2007 г., регистрирана в единния регистър под №10855.

Ривал – Инженеринг – Михайлов и Сие СД | Архитектура, проектиране – Русе

Строителна фирма Ривал – Инженеринг Михайлов и С-ие е основана през 1991 г. със статут на събирателно дружество.

logo (7)

Фирма Ривал – Инженеринг е специализирана в строително-ремонтните услуги и проектантската дейност.

Стеран ООД – Инженерингова и търговска дейност, София

Фирмата е създадена през 1991г. и се развива в инженеринговата и търговската дейност.

 logo (10)

Стеран ООД – Инженерингова и търговска дейност, София

Фирмата е създадена през 1991г. и се развива в инженеринговата и търговската дейност.

 logo (13)