РАЙ-СЕРВИЗ ООД – Инженеринг, София

Фирма РАЙ-СЕРВИЗ ООД разполага с необходимата материално-техническа база, която включва складово стопанство, осигуряващо съхраняване на материалите, възлите и елементите, без това да се отрази отрицателно на техните качества и осигуряват работни помещения, машини и приспособления за съответната дейност.

Основните видове дейности, които извършва са следнит, проектиране на горивни системи, котелни централи, газопроводи и системи за управление.

ГЕОТЕХ ГРУП – Инженеринг и доставка на материали, София

Фирма ГЕОТЕХ ГРУП е водеща в инженеринга и доставката на материали за решения на проблеми, свързани с масивни скални свличания, срутища и падащи камън, корекция на реки, изграждането на депа за отпадъци, както и рекултивацията на сметища.

Укрепването на свлачища, осигуряване на защита от лавини, укрепителни мероприятия при скални и почвени откоси и пътно строителство.