Гео Чонов ООД – Геодезия, Русе

„Гео Чонов” ООДе водеща геодезическа фирма с регионално и национално значение.logo_o1D5QMw

Основана е през септември 1990г. със статут на едноличен собственик – Георги Чонов – с първоначална дейност – възстановяване на земеделски земи на собственици.

Реклама

Геология и Геотехника – 1 ООД – Геоложки проучвания, Ямбол

Професионалната квалификация на сътрудниците на фирмата се осигурява от високо квалифицирани и опитни дипломирани инженери и магистри по геология, инженерна геология, хидрогеология и сондиране, геотехника, строителни конструкции, пътно и хидротехническо строителство.

logo_Hm3Azvl

Водещите специалисти на фирмата са специализирали в различни университети и научни институции.