ДИМЕко – Производство на картонени стелажи, София

Фирмата е специализирана в разработване и производство на картонени стелажи и опаковки.

logo (3).jpg