Апекс Сервиз ООД

Апекс Сервиз ООД е фирма, която предлага качествени продукти и услуги, осъществяваме контрол на въздействието от дейностите върху околната среда и насърчаваме всеки член на персонала да допринася за постигане на тези основни цели. За тях това означава да проучват и удовлетворяват нуждите и очакванията на техните клиенти от резервни части, кари и складово оборудване, да планират адекватни фирмени цели и ангажират целия персонал за тяхното постигане.

Реклама