Светослав Илчовски ЕТ – Производство на селскостопанска продукция, Кнежа

Фирма ET Светослав Илчовски е с основна дейност, насочена в областта на земеделието.

logo (9).jpg

Произвежда зърнени, маслодайни и технически култури. Базата се намира в град Кнежа.

Реклама

Светослав Илчовски ЕТ – Производство на селскостопанска продукция, Кнежа

Фирма ET Светослав Илчовски е с основна дейност, насочена в областта на земеделието.

logo (4).jpg

Произвежда зърнени, маслодайни и технически култури. Базата се намира в град Кнежа.