ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – Консултантски услуги, София

„ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД е една от водещите български консултантски компании с доказана експертиза в областта на управленското консултиране.

 logo_oF6hSA8
Екипът на „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД извършва консултантска дейност по изготвяне на инвестиционни проекти, укрепване на лабораторната инфраструктура в страната, одитиране и обучение в областта на управлението на качеството в лаборатории и органи за контрол, създаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, разработване и внедряване на системи за управление в съответствие с международни и национални стандарти.
Реклама