Фортън – Консултантски услуги, София

Фортън е водеща консултантска компания в сектора на бизнес имотите.

logo (7)

Тя е част от AG Capital, най-големият холдинг за недвижими имоти в България.

Реклама

ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – Консултантски услуги, София

„ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД е една от водещите български консултантски компании с доказана експертиза в областта на управленското консултиране.

 logo_oF6hSA8
Екипът на „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД извършва консултантска дейност по изготвяне на инвестиционни проекти, укрепване на лабораторната инфраструктура в страната, одитиране и обучение в областта на управлението на качеството в лаборатории и органи за контрол, създаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, разработване и внедряване на системи за управление в съответствие с международни и национални стандарти.

Компакт Консултантс ООД

Компакт Консултантс ООД е фирма, създадена през 1992 година, със седалище град София. logo

Предметът на дейност на фирмата е насочен в областта на инженерно-консултантски услуги.

К и С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД – Консултантски услуги, София

К и С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД е консултантска фирма, която съсредоточава усилията си върху подготовка и управление на инфраструктурни екологични проекти. logo (4)

Предлагат най-ефективните технически и практически приложими решения в зависимост от обхвата и целта на поставената от клиента задача.

 

КАЛИНА 1 ООД – Консултантски услуги, София

Фирма КАЛИНА 1 ООД извършва консултантски услуги, обработка и анализ на инвестиционните идеи и разработване на проекти по структурните фондове на Европейския Съюз.

logo (7)

К и С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД – Консултантски услуги, София

К и С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД е консултантска фирма, която съсредоточава усилията си върху подготовка и управление на инфраструктурни екологични проекти.

logo

Компанията редлага най-ефективните технически и практически приложими решения в зависимост от обхвата и целта на поставената от клиента задача.

TPA Horwath – Консултантски услуги, София

Работата им се характеризира с най-високо качество, постоянно усъвършенстване на тяхното ноу-хау, специално внимание към нуждите на клиенти си.

 logo (7) .
TPA Horwath е една от водещите консултантски компании в областта на данъците и одита в Централна и Югоизточна Европа. TPA Horwath Group има офиси в единадесет страни: Албания, Австрия, България, Хърватия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Чехия и Унгария и около 1000 служители.