К и С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД – Консултантски услуги, София

К и С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД е консултантска фирма, която съсредоточава усилията си върху подготовка и управление на инфраструктурни екологични проекти. logo (4)

Предлагат най-ефективните технически и практически приложими решения в зависимост от обхвата и целта на поставената от клиента задача.

 

Реклама

К и С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД – Консултантски услуги, София

К и С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД е консултантска фирма, която съсредоточава усилията си върху подготовка и управление на инфраструктурни екологични проекти.

logo

Компанията редлага най-ефективните технически и практически приложими решения в зависимост от обхвата и целта на поставената от клиента задача.