Аеро Техник БГ ООД – Базово и линейно техническо обслужване на самолети и логистика, София

Аеро Техник БГ ООД e дружество с ограничена отговорност, основано през 2011 година, със седалище и адрес на управление град София.

logo (10)

Основната дейност, с която компанията се занимава е базово и линейно техническо обслужване на самолети и логистика.

Реклама

К и С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД – Консултантски услуги, София

К и С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД е консултантска фирма, която съсредоточава усилията си върху подготовка и управление на инфраструктурни екологични проекти. logo (4)

Предлагат най-ефективните технически и практически приложими решения в зависимост от обхвата и целта на поставената от клиента задача.

 

К и С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД – Консултантски услуги, София

К и С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД е консултантска фирма, която съсредоточава усилията си върху подготовка и управление на инфраструктурни екологични проекти.

logo

Компанията редлага най-ефективните технически и практически приложими решения в зависимост от обхвата и целта на поставената от клиента задача.