КОРЕКТ 2003 | Продажба и транспорт на инертни и строителни материали – Панагюрище

Фирма КОРЕКТ 2003 се занимава с търговия с инертни материали на територията на град Панагюрище.

logo (11)

 

Предлага транспортиране и доставяне на инертни и строителни материали: баластра, филц, пясък, чакъл и трошен камък.
Реклама

КОРЕКТ 2003 | Продажба и транспорт на инертни и строителни материали – Панагюрище

Фирма КОРЕКТ 2003 се занимава с търговия с инертни материали на територията на град Панагюрище.

logo (2)

Предлага транспортиране и доставяне на инертни и строителни материали: баластра, филц, пясък, чакъл и трошен камък.

КОРЕКТ 2003 | Продажба и транспорт на инертни и строителни материали – Панагюрище

Фирма КОРЕКТ 2003 се занимава с търговия с инертни материали на територията на град Панагюрище.

logo (15)

 

Предлага транспортиране и доставяне на инертни и строителни материали: баластра, филц, пясък, чакъл и трошен камък.

КОРЕКТ 2003 | Продажба и транспорт на инертни и строителни материали – Панагюрище

Фирма КОРЕКТ 2003 предлага транспортиране и доставяне на инертни и строителни материали, като баластра, филц, пясък, чакъл и трошен камък.

Материалите, които осигурява дружеството, са с гарантирано качество и успешно се прилагат при производството на циментови и хоросанови замазки, бетон, както и в други сфери на строителството.