Културен център Двореца, Балчик

“Двореца” е държавен културен институт създаден от Министерския съвет на Република България по предложение на министъра на културата.

logo

Предмет на неговата дейност е опазване на паметниците на културата, тяхното съхранение и развитие.

Реклама

Културен център Двореца, Балчик

“Двореца” е държавен културен институт създаден от Министерския съвет на Република България по предложение на министъра на културата.

logo (15)

Предмет на неговата дейност е опазване на паметниците на културата, тяхното съхранение и развитие.