Медицински център Света Анна 1 и 2 – Стара Загора

Центърът работи по договор с РЗОК и здравноосигурителни фондове.

logo (2)
МЦ Света Анна разполага с апаратура и квалифицирани специалисти.
Реклама