СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД, Велико Търново

Лечебно заведение СББАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД е разкрито през1946 година като околийски противотуберкулозен диспансер без легла, с един лекар, една медицинска сестра и един медицински фелдшер.

Стационарно болните от туберкулоза се лекуват в гръдно отделение на околийската болница на град Велико Търново. До 1953 година следва разширение на материалната база, постепенно разкриване на специализирани кабинети по извънбелодробна и детска туберкулоза.

Реклама

Aesthe Clinic – Клиника по пластична хирургия и козметична дерматология, София

Aesthe Clinic е специализирана частна клиника по пластична хиругрия и козметична дерматология, и е една от водещите в страната.

Разположена е на последните два етажа в бизнес хотелски комплекс VEGA-София. Пациентите на Aesthe Clinic могат да се възползват с преференции от услугите на хотелския комплекс.

 

ДКЦ VIII София ЕООД

ДКЦ VIII София ЕООД е лечебно заведение за извънболнична , специализирана медицинска помощ. В него работят 28 лекари с висока квалификация.

Здравното заведение осъществява своята дейност във взаимодействие и сътрудничество със Столична община, с други лечебни заведения, с РЗОК гр. София, с РЗИ гр. София, с органите на социално осигуряване, както и с други институции, организации и ведомства.

Хоспис ПАРАДАЙЗ

Хоспис ПАРАДАЙЗ разполага с колектив от специалисти, който полага високо квалифицирани медицински, психологически и духовни грижи за предотвратяване и облекчаване на страданието, както и подобряване качеството на живот на хора със сериозни и комплексни заболявания.

Предлагат специализирани услуги – 24-часова грижа за тежко болни пациенти, денонощно специализирано наблюдение, денонощно обгрижване, изпълнение на назначена медикаментозна терапия и рехабилитиция.

Клиника Нова, Варна

КЛИНИКА НОВА отваря врати в през март 2012 г. В нея се предлага широк спектър от специализирани и високоспециализирани медицински дейности, като Ехокариографии, АГ, Женски консултации, фетални ехокардиографии, и др.

Тяхната цел е повишаване стандартите в сферата на медицината. В клиниката са събрали специалисти от различни области, за да предложим най-доброто, комплексно обслужване във Варна.

Болница Медлайн, Пловдив

Болница Медлайн е водещо лечебно заведение в България. Разполага с отделения по хирургия, гинекология, ортопедия и травматология, ендокринология, урология, кардиология, гастроентерология, анестезиология и интензивно лечение, отделение по образна диагностика, клинична патология.

Болницата е с модерно оборудване на кабинетите и операционните зали, а за удобството на пациентите са осигурени стаи с луксозно обзавеждане и много удобства.

Болница „Скин Системс”

Специализирана хирургична болница Скин Системс отвoри врати в края на 2009г. В началото на 2014г. тя се превърна от специализирана в многопрофилна болница за активно лечение.

Тя е уникален, единствен за България проект, представляващ компилация между съвременна европейска многопрофилна болница и луксозен медико-възстановителен комплекс, който доставя чувство за комфорт и спокойствие .

Медицински център Света Анна 1 и 2 – Стара Загора

Медицински Център Св. Анна 1 и 2 работят по договор с РЗОК и здравноосигурителни фондове. Лечебното заведение разполага с апаратура и квалифицирани специалисти.

Намират се в Стара Загора и са специализирани в акушерство и гинекология, вътрешни болести, кардиология, пулмология, нефрология, ревматология, неврология, хирургия, съдова хирургия, детска хирургия, неврохирургия, онкохирургия, урология, ортопедия и травматологи.

Медицински център Галилео, Плевен

Медицински център Галилео е специализиран в диангостика и лечение на неврологични, психиатрични и УНГ болести при възрастни и деца, и е лицензиран в РЦЗ – Плевен по Закона за лечебните заведения.

В дружеството работят осем висококвалифицирани лекари, четирима от които са университетски преподаватели, три профилирани медицински сестри и санитар.

Болница Медлайн, Пловдив

Болница Медлайн е водещо лечебно заведение в България. Разполага с отделения по хирургия, гинекология, ортопедия и травматология, ендокринология, урология, кардиология, гастроентерология, анестезиология и интензивно лечение, отделение по образна диагностика, клинична патология.

Болницата е с модерно оборудване на кабинетите и операционните зали, а за удобството на пациентите са осигурени стаи с луксозно обзавеждане и много удобства. Болница Медлайн разполага с едни от най-добрите специалисти в своите специалности.